Adab Nisfu Sya’ban

 6b166bc4-a540-4fcd-964c-e42819335a42
Adab Tarekat:
 
Membaca Surat Yaasiin tiga kali, dengan niat:
(1) Memperoleh umur panjang dalam Iman dan Islam,
(2) Memperoleh perlindungan dari bencana, baik bagi diri sendiri maupun bagi umat Muhammad (saw),
(3) Memperoleh rezeki tanpa tergantung kepada orang lain, kecuali hanya kepada Allah (swt).
Setiap kali selesai membaca Yaasiin, dibaca doa berikut:
Allaahumma yaa Dzaal-Manni laa yamannu `alayhi ahad, yaa Dzaal-Jalaali wal-Ikraam yaa Dzaath-Thuuli wal-An`aam. Laa ilaaha illa Anta. Zhaharal-laaji-iin wa Jaarul-mustajiiriin wa Amaanul-khaa-ifiin.
 
Allaahumma in kunta katabtanii `indaka fii ummul-Kitaabi syaqiyan aw mahruuman aw mathruudan aw muqataran `alayya fiir-rizqi famhu-llaahumma bi-fadhlika syaqaawatii wa hurmaanii wa thurdii wa iqtaara rizqii wa tsabitnii `indaka fii ummil-kitaabi sa`iidan wa marzuuqan lil-khayraati fa-innaka qulta wa qawlukal-haqq fii kitaabikal-munzal `alaa lisaani nabiyyikal-mursal yamhullaahu maa yasyaa’u wa yutsbitu wa `indahu Ummul-Kitaab.
 
Ilaahī bit-tajallii al-a`zhami fii laylatin-nishfi min syahri sya`baanil-mu`azhamil-mukarramillatii yufraqu fiihaa kullu amrin hakiimin wa yubram, an taksyifa `annaa minal-balaa`i maa na`lamu wa maa laa na`lamu wa maa Anta bihi a`lamu innaka Antal A`azzul-Akram. Wa shalla-Allaahu `alaa sayyidinaa Muhammadin wa `alaa aalihi wa shahbihi wa sallam.
Ya Allah, Pemilik Kemurahan Hati Yang Tak Pernah Lelah. Wahai Pemilik Keagungan, Kehormatan, Kekuatan dan Berkah. Tidak ada tuhan kecuali Engkau, Pendukung para pengungsi dan Tetangga dari orang-orang yang mencari kedekatan, Pengawal bagi orang-orang yang bertaqwa.
 
Ya Allah, jika Engkau telah menulis dalam Kitab-Mu bahwa aku adalah orang yang hina, serba kekurangan, terbuang, dan kikir, maka hapuskanlah wahai Tuhan, melalui Kemurahan-Mu, penderitaanku, kekuranganku, pengusiranku, dan kekikiranku dan tetapkanlah aku dengan-Mu sebagai orang yang bahagia dan terberkati, sebagaimana Engkau telah berfirman—dan firman-Mu adalah benar—dalam Kitab Suci-Mu melalui lidah Rasul-Mu (saw) bahwa, “Allah menghapuskan apa yang Dia Kehendaki dan menetapkan, dan di Sisi-Nyalah terdapat Ummul Kitab.” [13:39].
Wahai Tuhanku, dengan tajali agung dari Malam Pertengahan Bulan yang Mulia ini, Sya’ban di mana, “Pada Malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah,” [44:4] hapuskanlah dari kami, bencana—baik yang kami ketahui maupun yang kami tidak ketahui, dan Engkau Maha Mengetahui—dan sudah tentu, Engkau Maha Perkasa, Yang Maha Dermawan. Semoga Allah memberkati Muhammad (saw), keluarganya dan para sahabatnya.
Kemudian dibaca Doa Agung dari Sultan al-Awliya (ad-Du`a ul-Maatsuur)
Khatamul Khwajagan
Mawlid dan Ziarah Rambut Suci Nabi (saw)
Salat Tasbih
Salat Syukur dengan Qunuut
Salat Tahajjud
Setelah Isya dilanjutkan dengan Salat Tahajjud 100 rakaat, pada rakaat pertama dibaca Surat al-Ikhlash 2 kali dan rakaat kedua dibaca Surat al-Ikhlash 1 kali.
 
Keesokan harinya dianjurkan untuk berpuasa dan berkurban kepada Allah (swt) sebagai tebusan bagi diri Anda sendiri dan keluarga Anda. Dagingnya distribusikan kepada orang-orang yang memerlukannya.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s